12/24 часа в Базел 2008 г. 12/24 hours in Basel 2008

През май 2008 г учствах в 12/24 часово състезание в Базел, организирано от Шри Чинмой маратон тим. Това е едно от най-големите състезания в Европа. Снимките са от Хришикеш Сергей Къров Photo credit: Hrishikesh Sergey Karov