Lan / Flax, Linseed / Lein, Flachs

Linum usitatissimum Lan (linum usitatissimum) je jedno- ili dvogodišnja zeljasta biljka s kratkim vretenastim korenom. Stabljika je visoka 30cm - 80cm, obrasla listovima, u gornjem delu razgranata. Listovi su naizmenično raspoređeni, 2-3cm dugi, 2-4mm široki, zeleni. Cvetovi su na vrhovima stabljike, na dugim drškama, plavi, ružičasti ili ljubičasti, sa pet latica. Plod je loptasta čaura s mnogo semenki. Cveta od juna do avgusta. Samoniklo raste u poljima i po obodima šuma. Gaji se na plodnom zemljištu, traži dosta vode i umerenu klimu. Seme se koristi za ishranu i za proizvodnju ulja. Iz stabljike se izdvaja vlakno koje se koristi za proizvodnju tekstila.