Arthada & Friends in Belgrade

Jun 2006. U junu 2006., Arthada i njegova grupa gostovali su po prvi put na Balkanu. Gostovali su u Srbiji, Makedoniji i Bugarskoj. Ovaj album sadrži njihove foto-impresije sa putovanja kroz Srbiju i koncerta u Beogradu.