2006 Výstava fotografií World Harmony Ran a seminář na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně