Koncert u Novom Sadu, 2005. / Novi Sad Concert, 2005